Concept

 

WAH! staat voor We Are Happy!

Onze missie is om van Antwerpen (en in de toekomst misschien ook andere steden…) de meest aangename plek ter wereld te maken. Utopisch dat wel, maar u kent het spreekwoord: wie niet waagt,… Inderdaad!
 
Wij houden van Antwerpen.
Maar we hebben het gevoel dat je nog meer uit deze stad kan halen dan er al aanwezig is. We willen in dialoog gaan met de stad, zowel met zijn inwoners als bezoekers om op deze manier uit te zoeken wat er al aanwezig is dat deze stad zo fantastisch maakt en belangrijker: om uit te zoeken wat er in ‘t Stad moet gebeuren om ze nog aangenamer en beter te maken.
 
U kan ons hierbij helpen. Door simpelweg mee in dialoog te gaan en ons bepaalde zaken aan te reiken waarvan u vindt dat ze beter kunnen in Antwerpen.Of net andersom: ons laten kennis maken met de bijzondere plekken van de Stad!
 
We zien onszelf niet als een bloemetjesplukkend A-team dat meteen voor een kentering wil zorgen in het dagelijkse leven van de Antwerpenaar. Wat we wel proberen te bereiken is een zekere bewustwording van de (kleine) beslommeringen, ergernissen, problematieken,… binnen de stadsmuren. Ook willen we benadrukken dat we steeds op een positieve manier te werk willen gaan. We willen geen mensen, merken, producten… afkraken. Enkel het opbouwende telt. Op deze manier is er steeds een positieve benadering van een heikel onderwerp. Onze acties zijn luchtig en vluchtig. Te zware thema’s worden (voorlopig) vermeden. We willen de mensen ook laten zien dat een mooiere stad begint bij henzelf. Wij zijn slechts de starters van een discussie. De duw die de bal doet rollen.