MAAK MEE DE STAD

In aanloop naar de verkiezingscampagne zie je hier en daar mooie nevenprojecten uit de grond rijzen in Antwerpen.
1 van die projecten is http://www.maakdestad.be/ .
Op deze website kan iedereen uitdagingen en oplossingen de wereld, of beter gezegd ‘t Stad in gooien. Regels zijn er niet echt. Groot of klein, duur of goedkoop. Zolang het allemaal maar bijdraagt tot een beter Antwerpen. Op deze manier kunnen de inwoners van Antwerpen de agenda voor de komende 6 jaar mee bepalen.
Op de planning staan nog enkele lezingen, rondetafelgespekken en een groot stadsgesprek. Meer info kan je op hun website vinden.

Maak de stad gaat officieel van start op dinsdag 15 mei. De organisatie houdt om 10u een persconferentie aan het De Coninckplein.
Maak de stad is een initiatief van Antwerpen aan’t woord met de ondersteuning van www.europeanconsultants.be, gespecialiseerd in innovatieve co-creatie.